สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37

ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของกองทัพบกอีกแห่งหนึ่งเพื่อรองรับข้าราชการทหาร ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com