แจ้งกำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1

กำหนดการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พร้อมลงทะเบียนทำสัญญาจ้างพนักงาน และวัดชุดพนักงาน ณ สำนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 (สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช)

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com