ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก

ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์


 เวียงไชยนารายณ์ เป็นชื่อของเมืองเชียงราย มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพรหมราชกษัตริย์นักรบแห่งราชวงศ์โยนกนาคพันธุ์สิงหนวัตร(เชียงแสน) ในช่วงประมาณ พุทธศักราชนับได้ 900 ปีเศษเป็นต้นมาเมื่อครั้งที่พระเจ้าพรหมมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชจากพระเจ้าขอมดำภายหลังยึดครองอาณาจักรล้านนาและปกครองมาร่วม 400 ปีเศษได้ทรงสร้างเมืองหรือฟื้นเมืองใหม่จำนวน 4 เมืองได้แก่โยนกนาคพันธุ์ศรีช้างแสน (เชียงแสน) เวียงสี่ตวง (แม่สาย) เวียงไชยปราการ (เมืองฝาง) และเวียงไชยนารายณ์ (เชียงราย) ภายหลังบ้านเมืองสงบลงได้ปรากฎหลักฐานการสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ที่ได้รับอิทธิพลมาจากลังกาวงศ์คือเจดีย์วัดพระธาตุจอมกิตติอำเภอเชียงแสนและเจดีย์วัดพระธาตุดอยจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันซึ่งถูกสร้างและสมโภชน์พร้อมกันในพุทธศักราชได้ 924 ปีต่อมาในสมัยของพญามังรายมหาราช พุทธศักราช 1805 ภายหลังการครองราชสมบัติได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากโยนกนาคพันธุ์ศรีช้างแสน(เชียงแสน)มาอยู่ที่ตำบลเต่าร้อยติดแม่น้ำกกนทีด้วยความที่พญามังรายเป็นกษัตริย์นักรบและทรงโปรดการคล้องช้างได้เสด็จคล้องช้างและตามหาช้างพลายที่หลุดหายไปเมื่อเสด็จถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทองเห็นเป็นพื้นที่สูงมีชัยภูมิดีมองเห็นพื้นที่โดยรอบจึงทรงโปรดให้ตั้งหลักเมือง และให้ก่อปราการกำแพงโอบล้อมรอบเมืองไว้ดังมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น เมื่อสถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบกได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของกองทัพบกอีกแห่งหนึ่งเพื่อรองรับข้าราชการทหารส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปทั้งในภาวะปกติและยามสงคราม โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 37เป็นผู้บริหารงาน ได้มีการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบล้านนาเป็นจุดเด่นผสมผสานกับรูปแบบทางตะวันตก  เพื่อให้เป็นสถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์ของการสร้างบ้านแปงเมืองของบรรพบุรุษมาตั้งแต่อดีต มณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้ตั้งชื่อสถานพักฟื้นพักผ่อนของกองทัพบกแห่งนี้ว่า ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ ให้เป็นที่เชิดชูและเป็นเกียรติยศแห่งแผ่นดินล้านนาสืบต่อไป

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com