ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบพนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 รายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ตารางกำหนดการสอบแต่ละตำแหน่ง

1.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล

2.เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

3.เจ้าหน้าที่การเงิน

4.เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

5.เจ้าหน้าที่การตลาด

6.หัวหน้าแม่บ้าน

7.แม่บ้าน

8.พนักงานดูแลสวน

9.หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

10.หัวหน้าพ่อครัว

11.พ่อครัว

12.ผู้ช่วยพ่อครัว

13.เจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

14.เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

15.เจ้าหน้าที่ขนสัมภาระ

16.ช่างไฟฟ้า-ประปา-เครื่องกล

17.ช่างแอร์

18.พนักงานขับรถ

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com