ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 (ครั้งที่1)

ตามที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน (ครั้งที่1) ในห้วงวันที่ 19 – 29 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนั้น สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 แล้ว โดยมีประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่แนบนี้

หมายเหตุ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พร้อมลงทะเบียนทำสัญญาจ้างพนักงาน และวัดชุดพนักงาน ณ สำนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 (สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช)

ดาวน์โหลดประกาศผลสอบ

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com