ติดต่อเรา

สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์

สำนักงานชั่วคราว ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 0 5371 2556
E-mail : chainarairiverside37@gmail.com

Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com