Image is not available
Image is not available

ติดต่อจองห้องพัก
สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ Chainarai Riverside
(สำนักงานชั่วคราว) มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-712556

Image is not available
Image is not available

สมัครงาน
สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ Chainarai Riverside
(สำนักงานชั่วคราว) มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-712556

Image is not available
Image is not available

ข้อมูลทั่วไป
สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ Chainarai Riverside
(สำนักงานชั่วคราว) มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-712556

Slider
Image is not available

“สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37
“ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์” เป็นสถานที่พักผ่อนของกองทัพบกอีกแห่งหนึ่งเพื่อรองรับข้าราชการทหาร ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มายังจังหวัดเชียงราย เรายินดีต้อนรับทุกท่าน”

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
Slider
ภาพกิจกรรม @ ข่าวประชาสัมพันธ์
Slider
Play
คู่มือนำเที่ยวเชียงราย
แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด

“เชียงราย” จังหวัดน่ารักที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม วัฒนธรรม และประเพณีอันล้ำค่า….

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Top 3 Adventures in Chiangrai
#1 วนอุทยานถ้ำหลวง

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตั้งอยู่ในตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกัน มีความสูงโดยเฉลี่ย 779 เมตร และลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีความยาวถ้ำประมาณ 10.3 กม. และความยาวถ้ำเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

Top 3 Adventures in Chiangrai
#2 วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.05 น.

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
เกี่ยวกับเรา

สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 “ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์” ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของกองทัพบก เพื่อรองรับข้าราชการทหาร ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ติดต่อเรา

(สำนักงานชั่วคราว)
มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 0 5371 2556
E-mail : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
chainarairiverside37@gmail.com

ติดตาม

Facebook

Twitter

Instagram


Slider