ภาพกิจกรรม @ ข่าวประชาสัมพันธ์
Slider
Play
“แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด”
แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด

“แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” จัดทำโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Top 3 Adventures in Chiangrai
#1 วนอุทยานถ้ำหลวง

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตั้งอยู่ในตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกัน มีความสูงโดยเฉลี่ย 779 เมตร และลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีความยาวถ้ำประมาณ 10.3 กม. และความยาวถ้ำเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

Top 3 Adventures in Chiangrai
#2 วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.05 น.

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
เกี่ยวกับเรา

สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 “ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์” ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของกองทัพบก เพื่อรองรับข้าราชการทหาร ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ติดต่อเรา

(สำนักงานชั่วคราว)
มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 0 5371 2556
E-mail : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
chainarairiverside37@gmail.com

ติดตาม

Facebook

Twitter

Instagram


Slider